ประเภทข่าว news ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 64 ข่าว


การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบบออนไลน์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

last up date 2021-10-15 10:24:04

การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบบออนไลน์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ..

23

ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

last up date 2021-10-15 09:20:37

ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ ..

15

ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

last up date 2021-10-07 08:38:49

ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ..

16

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

last up date 2021-10-07 08:38:06

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ..

15

การสมัครรับเลือกตั้ง

last up date 2021-10-07 08:34:58

การสมัครรับเลือกตั้ง ..

14

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

last up date 2021-10-08 11:57:55

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ..

11

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

last up date 2021-10-04 08:51:58

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ..

17

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

last up date 2021-09-10 10:29:49

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ..

15

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

last up date 2021-08-06 08:49:38

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ..

30

ประชาสัมพันธ์ คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน

last up date 2021-07-30 15:06:01

ประชาสัมพันธ์ คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน ..

29

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

last up date 2021-07-12 09:37:25

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ..

67

ประชาสัมพันธ์ชาวนาตาลร่วมใจประหยัดน้ำ

last up date 2021-07-06 08:29:12

ชาวนาตาลร่วมใจประหยัดน้ำ ..

33

รณรงค์หยุดเผาไร่นาและพื้นที่การเกษตร

last up date 2021-07-06 08:21:51

รณรงค์หยุดเผาไร่นาและพื้นที่การเกษตร ..

32

รายงานผลการสำรวจข้อมูลการเกิดน้ำเสียในครัวเรือน ประจำปี 2563

last up date 2021-07-06 07:54:35

รายงานผลการสำรวจข้อมูลการเกิดน้ำเสียในครัวเรือน ประจำปี 2563 ..

23

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา

last up date 2021-06-30 11:18:02

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ..

29

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

last up date 2021-06-01 16:02:49

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ..

29

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

last up date 2021-05-24 14:14:08

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ..

55

๑๘ พ.ค. ๖๔ มอบสวัสดิการผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)

last up date 2021-05-18 10:07:59

๑๘ พ.ค. ๖๔ มอบสวัสดิการผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) ..

33

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

last up date 2021-05-05 09:45:32

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ..

40

ลิงค์ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-05-03 15:19:46

ลิงค์ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

39

เอกสารประชาสัมพันธ์ รู้ทันโควิด

last up date 2021-04-26 14:55:43

เอกสารประชาสัมพันธ์ รู้ทันโควิด ..

44

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อยู่ร่วมกับผู้ติดโควิด

last up date 2021-04-26 14:51:33

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อยู่ร่วมกับผู้ติดโควิด ..

42

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ประจำปี๒๕๖๔

last up date 2021-03-30 10:46:47

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ประจำปี๒๕๖๔ ..

56

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

last up date 2021-03-18 12:36:07

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ..

63

จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

last up date 2021-03-16 09:33:59

จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ..

64

การประชุมสรุปผลการคัดเลือก แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างสะพาน#๒

last up date 2021-02-25 13:01:52

การประชุมสรุปผลการคัดเลือก แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างสะพาน#๒ ..

80

การประชุมแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

last up date 2021-02-25 12:45:26

การประชุมแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ..

76

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

last up date 2021-02-24 15:07:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้ ..

67

มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดบริการประชาชน

last up date 2021-02-15 14:15:30

มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดบริการประชาชน ..

52

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา

last up date 2021-02-08 14:42:43

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ..

70

๒๒ ม.ค. ๖๔ กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๔

last up date 2021-01-29 14:42:12

๒๒ ม.ค. ๖๔ กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๔ ..

69

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ การประชาคมชุมชน การจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร

last up date 2021-01-29 14:39:13

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ การประชาคมชุมชน การจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร ..

68

๒๐ ม.ค.๒๕๖๔ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.๓ บ้านเหมือดแอ่ ม.๑๓ บ้านโพธิ์ทอง

last up date 2021-01-29 14:36:04

๒๐ ม.ค.๒๕๖๔ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.๓ บ้านเหมือดแอ่ ม.๑๓ บ้านโพธิ์ทอง ..

73

ประกาศ เผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2)

last up date 2020-12-29 15:29:41

ประกาศ แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..

98

ประกาศ เผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

last up date 2020-12-16 11:03:09

ประกาศ เผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..

79

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

last up date 2020-08-16 13:00:42

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ..

126

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

last up date 2020-08-16 11:53:13

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ..

107

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

last up date 2020-08-14 14:24:10

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ..

132

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562

last up date 2018-12-11 13:32:32

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ..

308

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562

last up date 2018-10-17 11:42:16

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ..

354

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

last up date 2018-06-01 09:41:10

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ..

566

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔

last up date 2018-03-08 11:06:15

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ..

1803

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕

last up date 2018-03-07 15:46:00

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ..

236

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

last up date 2018-02-26 16:29:52

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ..

670

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

last up date 2018-02-15 15:23:03

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ..

480

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา

last up date 2018-01-08 14:03:59

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ..

263

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๖ รายการ

last up date 2017-12-20 14:09:35

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๖ รายการ ..

217

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

last up date 2017-11-17 17:08:30

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ..

290

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๕ รายการ

last up date 2017-11-17 11:28:22

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๕ รายการ ..

346

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๗ รายการ

last up date 2017-11-17 09:20:35

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๗ รายการ ..

234

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี

last up date 2017-11-01 11:54:04

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี ..

224

ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการจัดซื้อผ้าเต็นท์ทรงโค้ง

last up date 2017-09-19 10:40:02

ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการจัดซื้อผ้าเต็นท์ทรงโค้ง ..

291

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

last up date 2017-09-01 11:06:17

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

215

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

last up date 2017-08-31 15:16:21

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

317

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายใน อบต.นาตาล

last up date 2017-08-31 15:16:43

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายใน อบต.นาตาล ..

439

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย

last up date 2017-08-15 10:15:55

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ..

220

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบราคาได้

last up date 2017-08-15 10:10:49

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบราคาได้ ..

219

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา

last up date 2017-07-24 13:57:50

ขอเชิยเข้าร่วมเสนอราคา และขอรับแบบและในเสนอราคาได้ที่ อบต.นาตาล ในวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2560 ..

203

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

last up date 2017-06-26 10:07:09

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ..

193

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

last up date 2017-06-26 10:03:58

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ..

182

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับอำเภอนาตาล ขอเชิญร่วม งานพาแลง หาดชมดาว แก่งหินงาม วันที่ 11 มีนาคม 2560

last up date 2017-06-20 11:54:02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับอำเภอนาตาล ขอเชิญร่วม งานพาแลง หาดชมดาว แก่งหินงาม วันที่ 11 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ หาดชมดาวแก่งหินงาม ร่วมรับประทานอาหารและชมกิจกรรมบันเทิง อาทิเช่น รำวงย้อนยุค การแสดงดนตรีสด ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ องค์การบริหา ..

240

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

last up date 2017-06-20 11:58:28

การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ..

203

อัพเด็ทข้อมูล เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาตาล

last up date 2016-06-08 05:53:29

อัพเด็ทข้อมูล เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาตาล ..

272

เว็บไซต์ใหม่ www.natanubon.go.th

last up date 2016-05-31 03:37:01

เว็บไซต์ใหม่ www.natanubon.go.th ..

293