เว็บไซต์ใหม่ www.natanubon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เปิดบริการเว็บไซต์ใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ ได้ที่ www.natanubon.go.th