มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย นายปฏิภาณ ลุนบุดดา รองนากองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้กับจุดคัดกรองโควิด 19 ทั้ง 18 หมู่บ้าน ในเขตตำบลนาตาล