การประชุมแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์บริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุมแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล กำนันตำบลนาตาล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล