การประชุมสรุปผลการคัดเลือก แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างสะพาน#๒

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือก แนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม (ประชุมครั้งที่ ๒) ตามโครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่