๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริการส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้บริการ ณ วัดบ้านนากลาง ตำบลนาตาล