โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 พฤศภาคม ๒๕๖๔ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ (MOU)โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ วัดบ้านคันพะลาน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี