ประชาสัมพันธ์ชาวนาตาลร่วมใจประหยัดน้ำ

ชาวนาตาลร่วมใจประหยัดน้ำ