ตรวจโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย กรรมการตรวจโครงการ ลงพื้นที่ ตรวจโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าโรพพยาบาลนาตาล,บ้านนาสะตังและบ้านดอนดู่