ประชาสัมพันธ์ คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน

ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

รายละเอียดตามที่ปรากฎในลิ้งค์ด้านล่าง

คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน