โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบก

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย กรรมการตรวจโครงการ ลงพื้นที่ ตรวจโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนบก