มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ วัสดุเพื่อจัดทำสถานที่กักตัวประจำหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้านเพื่อนำส่งให้กับผู้รับการกักตัว และมอบวัสดุเพื่อใช้จัดเตรียมสถานที่ให้กับผู้เข้ากักตัวประจำหมู่บ้าน รวมทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้านในเขตตำบลนาตาล