ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการจัดซื้อผ้าเต็นท์ทรงโค้ง

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อผ้าเต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 8x4 เมตร พร้มสกรีนตรา อบต.นาตาล จำนวน 12 หลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้างฯ/ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 2560 และจัดทำใบเสนอราคาเข้ามา เพื่อเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ขายที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสม เพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง

เอกสารแนบ หน้งสือขอเชิญร่วมเสนอราคา  รายงานคุณลักษณะ  ราคากลาง