วันที่ 10 มกราคม 2565 ภาพบรรยากาศการเข้ารับตำแหน่ง วันแรกของ นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และ ผู้แทนประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้

      วันที่ 10  มกราคม 2565  ภาพบรรยากาศการเข้ารับตำแหน่ง วันแรกของ นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และ ผู้แทนประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้
         และในโอกาสนี้ นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาตาลและผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี และให้กำลังใจในวันนี้ ว่าตนพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานเพื่อพัฒนาตำบลนาตาล ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลนาตาลมีความสุขต่อไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.natanubon.go.th และ https://www.facebook.com/natanubonlocal
โทร 045-305-086
อทิตยาภรณ์-ข่าว/อทิตยาภรณ์,กิตติรักษ์-ภาพ/กานต์-ตรวจ
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล