วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มอบหมายให้ ร้อยตรี สุเมส ลุนบุดดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายกานต์ คูณทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย นายมงคลชัย พิพัฒน์สิริเมธี หัวหน้าสำนักปลัด และ นางสาวภัทรสุดา ศุภโคตร ผู้ช่วยนักวิชาการส

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มอบหมายให้ ร้อยตรี สุเมส ลุนบุดดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายกานต์ คูณทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย นายมงคลชัย พิพัฒน์สิริเมธี หัวหน้าสำนักปลัด และ นางสาวภัทรสุดา ศุภโคตร ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด มอบให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่กักตัวดูอาการที่บ้าน 14 วัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จำนวน 64 ชุด โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหมู่บ้านนำไปส่งมอบต่อไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม www.natanubon.go.th

โทร 045-305-086

อทิตยาภรณ์-ข่าว/อทิตยาภรณ์-ภาพ/กานต์-ตรวจ

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล