วันที่ 13 มกราคม 2565 นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร้อยตรีสุเมส ลุนบุดดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นางโกสัย โทบุดดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายกานต์ คูณทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายเรืองชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร้อยตรีสุเมส ลุนบุดดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นางโกสัย โทบุดดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายกานต์ คูณทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล