แจ้งส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 11

ด้วย หจก.บี-บี ไผ่เงินได้แจ้งส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 11 มายัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป