อัพเด็ทข้อมูล เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาตาล

อัพเด็ทข้อมูล เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาตาล ท่านสามารถดูข้อมูล เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ได้ที่เมนู  บุคคลากร