ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน และการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งและหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

ถึงเวลานี้ คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่รู้จักปรากฏการณ์สำคัญของโลกที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming) ปีที่ผ่านมา ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยต้องเผชิญกับอากาศหนาวจัดกว่าหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ภาคกลางประสบกับปัญหาน้ำท่วมหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนส่วนภาคใต้ก็เจอกับพายุที่รุนแรงขึ้น

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ(IPCC) ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คน จาก 130 ประเทศ ได้พบข้อสรุปอย่างชัดเจนแล้วว่าสาเหตุของปัญหาโลกร้อน นั้น ร้อยละ 90 มาจากการที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไปจนความร้อนจากพื้นโลกไม่สามารถสะท้อนออกนอกโลกได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรุนแรงไปทั่วโลก

 

ดังนั้นภารกิจที่เหล่ามนุษยชาติต้องรับผิดชอบร่วมกันก็คือลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงและปล่อยก๊าซคารบอร์ไดออกไซด์ลงให้มากที่สุดเพื่อต่อเวลาให้กับโลกใบนี้ให้ยาวยิ่งขึ้น ถุงพลาสติกที่เราใช้ ผลิตจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบการผลิตถุงพลาสติกสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต่ำเมื่อนำมาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงขนาดเล็กบางถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วก็จะถูกนำไปทิ้งจนเป็นภาระในการเก็บขนและจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบางและมีปริมาณมากปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ ซึ่งทำให้การย่อยสลายมูลฝอยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วย

88888ถ้าถามว่า “ลดใช้ถุงพลาสติกเกี่ยวอะไรกับโลกร้อน”และเราคนเดียว ลด หรือ ไม่ใช้ ถุงพลาสติก จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้? คำตอบคือ ได้

ข้อดีของการใช้ถุงผ้า

ถ้าคนเราใช้ถุงผ้าสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า100 ล้านถุงต่อปี ข้อดีของการใช้ถุงผ้ามีดังนี้ 

ซักทำความสะอาดได้ง่ายนุ่มสบายมือน่าใช้และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติกใช้ง่ายขาดยากตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบย่อยสลายได้ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อมทนทานและใช้ซ้ำได้มากกว่าถุงพลาสติกหลายครั้งช่วยลดปริมาณมูลฝอยไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกบ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ใช้ถุงผ้าไปได้ทุกที่ทุกเวลาใส่สิ่งของได้หลายอย่างพกพาติดตัวได้ง่าย และติดรถ พร้อมใช้งานในทุกโอกาส  
ใช้เป็นสื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักในสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวางถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดอ๊อกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต

ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มใช้ถุงผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่นเพื่อขยายวงกว้างของความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน