ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฏหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา  ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี