ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่าง ๆ ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ การแพร่ระบาดได้ขยายเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ