แจ้งกำหนดการยุบยางของฝายห้วยกระจีน

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัษาที่ ๖ โครงการชลประทานอุบลราชธานี แจ้งการยุบยางฝายยางห้วยกระจีน ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ต้นฤดูฝน และมีฝนตกในพื้นที่บริเวณด้านหน้าฝายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำหน้าฝายยางมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสียหายของฝายยางห้วยกระจีน "ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีความจำเป็นต้องยุบยางลงเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวยาง"