ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในกิจการระบบประปาหมู่บ้าน ภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในกิจการระบบประปาหมู่บ้าน ภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง