๒๐ ม.ค.๒๕๖๔ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.๓ บ้านเหมือดแอ่ ม.๑๓ บ้านโพธิ์ทอง

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยพนักงาน และประชาชนบ้านเหมือนแอ่ โพธิ์ทอง ร่วมกันทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านโพธิ์ทอง-บ้านเหมือนแอ่