๒๒ ม.ค. ๖๔ กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ผู้นำหมู่บ้าน พนักงาน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล