ประเภท success ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 238 บทความ


[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:38:22

..

2

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนงาม

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:35:07

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนงาม ..

2

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๖ บ้านนานคร

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:32:09

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๖ บ้านนานคร ..

1

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนบก

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:28:36

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนบก ..

1

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนดู่

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:26:29

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนดู่ ..

1

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ทอง

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:24:19

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ทอง ..

2

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาม่วง

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:22:03

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาม่วง ..

2

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนนาม่อง

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:19:50

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนนาม่อง ..

2

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:12:11

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนตาล ..

2

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านดอนงิ้ว

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-03 10:07:55

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านดอนงิ้ว ..

2

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านแก้งไฮ

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-01 11:02:09

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านแก้งไฮ ..

6

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านนาสะตัง

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-01 10:47:29

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านนาสะตัง ..

3

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านนาคอม

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-01 10:44:11

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านนาคอม ..

1

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านนากลาง

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-01 10:41:39

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านนากลาง ..

7

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านคันพะลาน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-01 10:40:20

"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านคันพะลาน ..

3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านเหมือนแอ่

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-01 10:36:05

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านเหมือนแอ่ ..

5

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-01 10:32:24

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ..

4

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๑ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2021-09-01 10:29:39

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๑ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ..

3

ข้อมูลการใช้สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2021-07-02 09:24:09

ข้อมูลการใช้สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ..

33

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

[สำนักงานปลัด]

last up date 2021-05-13 15:44:11

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ..

34

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

[กองคลัง]

last up date 2021-05-13 11:53:51

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ..

40

วันที่ ๓o มกราคม ๖๓ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2020-02-17 16:20:43

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ..

156

๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-12-11 09:22:11

๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล ..

164

๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-12-11 09:18:12

๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ..

148

๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-12-11 09:12:49

๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ..

153

๕ ธ.ค. ๖๒ กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-12-11 09:07:34

๕ ธ.ค. ๖๒ กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒ ..

117

๒ ธันวาคม ๖๒ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-12-11 09:01:16

๒ ธันวาคม ๖๒ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาตาล ..

125

๒๔ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๖

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2019-06-07 15:30:58

๒๔ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๖ ..

383

๓๐ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๑๘

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2019-06-07 15:22:12

๓๐ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๑๘ ..

227

๓๐ พ.ค. ๖๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอนาตาล

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2019-06-07 15:18:40

๓๐ พ.ค. ๖๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอนาตาล ..

163

28 พฤษภาคม 2562 มหรสพสมโภช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 15:09:45

28 พฤษภาคม 2562 มหรสพสมโภช ..

143

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาคอม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:58:23

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาคอม ..

302

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:40:33

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ..

187

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:36:14

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาล ..

127

๒๓​ พ.ค.​ ๖๒​ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ ม.๑๘

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:31:22

๒๓​ พ.ค.​ ๖๒​ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ ม.๑๘ ..

139

๒๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๘ บ้านโนนเจริญ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:26:05

๒๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๘ บ้านโนนเจริญ ..

129

๒๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๙ บ้านดอนงิ้ว

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:21:34

๒๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๙ บ้านดอนงิ้ว ..

133

๒๒ พ.ค.ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๕ บ้านโนนบก

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:56:29

๒๒ พ.ค.ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๕ บ้านโนนบก ..

198

๒๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านแก้งไฮ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:48:56

๒๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านแก้งไฮ ..

163

๒๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๓ บ้านเหมือดแอ่

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:43:13

๒๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๓ บ้านเหมือดแอ่ ..

177

๑๗ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๓ บ้านโพธิ์ทอง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:28:47

๑๗ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๓ บ้านโพธิ์ทอง ..

142

๑๖ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๗ บ้านโนนงาม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:20:52

๑๖ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๗ บ้านโนนงาม ..

139

๑๕ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๖ บ้านนาคอม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:41:30

๑๕ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๖ บ้านนาคอม ..

132

๑๔ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๔ บ้านดอนดู่

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:37:37

๑๔ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๔ บ้านดอนดู่ ..

145

๑๔ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๗ บ้านนาสะตัง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:30:36

๑๔ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๗ บ้านนาสะตัง ..

183

๑๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๒ บ้านลุมพุก

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:19:06

๑๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๒ บ้านลุมพุก ..

141

๑๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๕ บ้านนากลาง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:11:01

๑๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๕ บ้านนากลาง ..

130

๘ พ.ค. ๖๒ การประกวดธิดาพญาแถน

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-06-06 10:44:03

๘ พ.ค. ๖๒ การประกวดธิดาพญาแถน ..

133

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.นาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 10:37:30

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.นาตาล ..

138

๘ พ.ค. ๖๒ พิธีเปิด โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-06-06 10:28:09

๘ พ.ค. ๖๒ พิธีเปิด โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ..

133

๒ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.10 บ้านโนนตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 10:11:43

๒ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.10 บ้านโนนตาล ..

145

๒ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.16 บ้านนานคร

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 09:40:21

๒ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.16 บ้านนานคร ..

128

๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.11 บ้านดอนนาม่อง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 09:33:20

๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.11 บ้านดอนนาม่อง ..

166

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล

[กองช่าง]

last up date 2019-06-06 09:23:09

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล ..

145

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (กลุ่มสตรีตำบลนาตาล)

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2019-06-06 09:23:56

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (กลุ่มสตรีตำบลนาตาล) ..

254

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัด

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2019-05-27 08:50:57

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบรอหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัด ..

378

๗ เม.ย. ๖๒ งานพาแลง บรรยากาศความสนุกสนานช่วงโปงลางฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-04-18 14:50:50

๗ เม.ย. ๖๒ งานพาแลง บรรยากาศความสนุกสนานช่วงโปงลางฯ ..

158

๑๑ เม.ย. ๖๒ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านนาม่วง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-04-18 14:21:57

๑๑ เม.ย. ๖๒ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านนาม่วง ..

140

๑๓ เม.ย. ๖๒ บรรยากาศภายในงาน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 14:01:37

๑๓ เม.ย. ๖๒ บรรยากาศภายในงาน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ..

139

๑๓ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 13:48:27

๑๓ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ..

143

๑๓ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 13:21:51

๑๓ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ..

129

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-04-18 11:48:44

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ..

151

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทำบุญตักบาตร

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-04-18 11:36:03

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ..

146

๑๒ ม.ค. ๖๒ การประกวดหนูน้อยน่ารัก ประจำปี ๒๕๖๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 10:36:23

๑๒ ม.ค. ๖๒ การประกวดหนูน้อยน่ารัก ประจำปี ๒๕๖๒ ..

211

๑๒ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 10:31:44

๑๒ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ..

160

การประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-10-31 13:15:10

การประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ..

285

๒๓ ต.ค. ๖๑ กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคมฯ

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-10-31 12:55:46

๒๓ ต.ค. ๖๑ กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคมฯ ..

160

๒๓ ต.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-10-31 12:50:04

๒๓ ต.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ..

177

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดหอกระจายข่าว

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-10-31 12:33:21

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดหอกระจายข่าว ..

174

๑๓ ต.ค. ๖๑ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-31 12:11:01

๑๓ ต.ค. ๖๑ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ..

158

กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-31 11:55:28

กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ..

143

ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-31 11:43:58

ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ..

137

ร่วมบำเพ็ญมหาสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-31 11:33:09

ร่วมบำเพ็ญมหาสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ..

132

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-10-11 11:38:27

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาตาล ..

135

มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย ตำบลนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-11 11:32:14

มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย ตำบลนาตาล ..

127

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-11 11:26:26

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ..

126

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-10-11 11:13:04

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..

182

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุม สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-10-11 10:56:52

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุม สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ..

124

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-11 10:46:34

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ ..

134

๒๔ ส.ค. ๖๑ กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-08-27 10:32:04

๒๔ ส.ค. ๖๑ กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาล ..

167

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอปประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-08-27 10:26:36

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอปประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

133

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีที่จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-08-27 10:24:24

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีที่จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ..

192

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-08-27 10:21:06

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล ..

140

๒๘ ก.ค. ๖๑ พิธีถวายราชสักการะ ฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-08-10 15:03:51

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ส.ต.อ.จักรี คำตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล ..

154

๒๔ กค. ๖๑ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-08-02 16:04:36

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชาวอำเภอนาตาล นำโดยนายอำเภอนาตาล นายนพดล ห้วยอำพัน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายอภิวัตร พวงพุฒ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอนาตาล Big Cleaning Day ..

275

๒๓ ก.ค. ๖๑ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-08-02 11:56:36

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่หมู่บ้าน โพธิ์ทอง บ้านเหมือดแอ่ และบ้านแก้งไฮ ..

153

๒๐ กรฏาคม ๒๕๖๑ ซ่อมแซมถนน โนนเจริญ - คันพะลาน

[กองช่าง]

last up date 2018-08-02 09:22:31

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมพลัง เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาตำบลนาตาล ร่วมแรง ร่วมใจ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โนนเจริญ - คันพะลาน ..

227

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ช่วยเหลือประชาชนต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-08-02 09:04:50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยนายสมัคร ขันสิงห์ รองนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลนาตาล นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนงิ้ว ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จากเหตุการเหตุการณ์ดังก ..

140

ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ 1

[กองช่าง]

last up date 2018-07-10 12:16:59

ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ 1 ..

171

๒๖ มิ.ย. ๖๑ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:33:03

๒๖ มิ.ย. ๖๑ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ..

194

๒๑ มิ.ย. ๖๑ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:29:38

๒๑ มิ.ย. ๖๑ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ..

219

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-10 14:32:17

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ..

139

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-10 11:18:59

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน ..

176

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:15:51

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ..

155

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-10 11:11:57

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ..

133

กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:08:04

กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ..

166

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:04:31

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ..

152

ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี จะทำการปล่อยลมยาง เขื่อนยางหัวยกระจีน เพื่อทำการระบายน้ำ

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:02:15

ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี จะทำการปล่อยลมยาง เขื่อนยางหัวยกระจีน เพื่อทำการระบายน้ำ ..

500

ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:00:20

ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก ..

1410

๕ มิ.ย. ๖๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-07-10 10:58:08

๕ มิ.ย. ๖๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ..

130

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-07-10 10:54:59

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคล ..

444

โครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 10:52:42

โครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ..

2669

โครงการตรวจวัด คัดและกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-10 10:50:13

โครงการตรวจวัด คัดและกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ..

134

๒๑ พ.ค. ๖๑ โครงการฝึกทักษะอาชีพ ฝีมือช่างตัดผม

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-07-10 10:45:01

๒๑ พ.ค. ๖๑ โครงการฝึกทักษะอาชีพ ฝีมือช่างตัดผม ..

371

ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ ๑ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถช่วงฤดูฝน

[กองช่าง]

last up date 2018-07-04 13:40:29

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้มอบหมายให้ นายสิทธิพล พัวพันธ์ ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยพนักงาน ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ ๑ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถช่วงฤดูฝน ..

201

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-04 10:42:07

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน ..

145

กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-06-13 13:34:57

กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ..

139

๑ พ.ค. ๖๑ โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-05-04 10:29:06

๑ พ.ค. ๖๑ โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯ ..

160

พิธีบวงสรวง ภาคเช้า งานพาแลงหาดชมดาว

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-06-18 16:02:21

พิธีบวงสรวง ภาคเช้า งานพาแลงหาดชมดาว ..

226

ฟุตซอล อบต.นาตาล คัพ ครั้งที่ ๑๓

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-05-04 09:57:23

ฟุตซอล อบต.นาตาล คัพ ครั้งที่ ๑๓ ..

179

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานพาแลง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-05-04 09:27:16

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานพาแลง ..

214

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโครงการ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-05-04 09:11:12

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโครงการ ..

133

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลนาตาล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-05-04 09:00:23

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลนาตาล ..

179

เปิด โครงการเสรอสร้างพลังชุมชนให้สดใสห่างไกลยาเสพติด

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-02-12 09:29:20

โครงการเสรอสร้างพลังชุมชนให้สดใสห่างไกลยาเสพติด ..

153

ต้อนรับคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-02-12 09:14:10

ต้อนรับคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ..

209

โครงการวันรุ่นปลอดภัย ชุมชนร่วมใจเบิ่งแยง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-02-12 09:02:47

โครงการวันรุ่นปลอดภัย ชุมชนร่วมใจเบิ่งแยง ..

167

๒๔ ม.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 12:30:22

๒๔ ม.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร ..

140

๒๓ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิดงานนมัสการประเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต ปากแซง

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-01-25 12:25:12

๒๓ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิดงานนมัสการประเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต ปากแซง ..

149

๑๙ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานแข่งขันกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 11:39:42

๑๙ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานแข่งขันกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ..

184

๑๙ ม.ค. ๖๑ ขบวนพาเหรด งานกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ครั้งที่ ๑๓

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 11:33:46

๑๙ ม.ค. ๖๑ ขบวนพาเหรด งานกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ครั้งที่ ๑๓ ..

344

๑๓ ม.ค. ๖๑ เต็นท์กิจกรรม ๑ วันเด็กแห่งชาติ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 10:53:33

๑๓ ม.ค. ๖๑ เต็นท์กิจกรรม ๑ วันเด็กแห่งชาติ ..

198

๑๓ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 10:40:46

๑๓ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ..

141

งานเดินแฟชั่นผ้าไหมในงานกาชาดประจำปี 2561

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-01-25 10:29:02

งานเดินแฟชั่นผ้าไหมในงานกาชาดประจำปี 2561 ..

194

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-01-25 10:14:41

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้เข้าตวรจเยี่ยม จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ บริเวณสี่แยก อบต.นาตาล ..

212

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชารัฐ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 10:09:01

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชารัฐ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ..

141

๑ ธ.ค. ๖๐ ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรมตำบลนาตาล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 11:30:29

๑ ธ.ค. ๖๐ ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรมตำบลนาตาล ..

178

๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนาสะตัง หมู่ ๗

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:51:45

๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนาสะตัง หมู่ ๗ ..

197

๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนากลาง หมู่ ๕

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:47:15

๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนากลาง หมู่ ๕ ..

183

๑๗ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านดอนนาม่อง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)หมู่ที่๑๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:42:29

๑๗ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านดอนนาม่อง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)หมู่ที่๑๑ ..

215

๑๖ พ.ย. ๖๐ ประชาคมหมู่บ้านโนนตาล (ร่างข้อบัญญัติฯ ประปา) หมู่ที่๑๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:39:12

๑๖ พ.ย. ๖๐ ประชาคมหมู่บ้านโนนตาล (ร่างข้อบัญญัติฯ ประปา)หมู่ที่๑๐ ..

161

ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมแซมถนนบ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน รวมความยาว ๒.๘ กิโลเมตร

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:22:56

ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมแซมถนนบ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน รวมความยาว ๒.๘ กิโลเมตร ..

217

ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดชมดาว แก่งหินงาม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 09:57:38

ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดชมดาว แก่งหินงาม ..

153

ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:54:21

ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ..

137

๓ พ.ย. ๖๐ การประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:50:17

๓ พ.ย. ๖๐ การประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ..

241

ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมมวยทะเล พายเรือกระบะปูน

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:45:55

ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมมวยทะเล พายเรือกระบะปูน ..

366

๓ พ.ย. ๖๐ บรรยากาศภายในงานลอยกระทง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:40:32

๓ พ.ย. ๖๐ บรรยากาศภายในงานลอยกระทง ..

213

จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓ พ.ย. ๖๐ ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:37:48

จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓ พ.ย. ๖๐ ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง ..

209

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-27 13:32:07

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ ..

143

๑๔ ก.ย. ๖๐ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-27 13:26:35

๑๔ ก.ย. ๖๐ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

138

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-09-27 13:17:54

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ..

149

ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก

[กองช่าง]

last up date 2017-09-27 13:12:55

ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ..

227

สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-09-27 13:06:34

สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร ..

146

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-09-27 12:59:49

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ..

149

ดำเนินการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก

[กองช่าง]

last up date 2017-09-04 11:43:39

ดำเนินการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ..

299

สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-09-04 11:41:20

สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร ..

151

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-09-04 11:39:16

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ..

143

ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-04 11:37:22

ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ..

139

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อำเภอสะอาด

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-04 11:35:11

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อำเภอสะอาด ..

151

กองช่าง งานช่างประปาดำเนินการติดตั้งวาล์ระบบน้ำ

[กองช่าง]

last up date 2017-09-04 11:32:23

กองช่าง งานช่างประปาดำเนินการติดตั้งวาล์ระบบน้ำ ..

194

อำนวยความสะดวกจราจร ตลาดนัดวันอังคาร

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-04 11:30:30

อำนวยความสะดวกจราจร ตลาดนัดวันอังคาร ..

194

ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

[กองช่าง]

last up date 2017-09-04 10:06:09

๑๕ ส.ค. ๖๐ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ..

257

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-15 12:36:53

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ..

231

พิธีทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-15 12:33:28

พิธีทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษ ..

163

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-15 12:30:39

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษ ..

149

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-15 12:29:04

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ..

195

๒ ส.ค. ๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:40:48

๒ ส.ค. ๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ..

232

๒๘ ก.ค. ๖๐ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:28:12

๒๘ ก.ค. ๖๐ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ ..

194

๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีรับเสื้อพระราชทาน

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:23:48

๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีรับเสื้อพระราชทาน ..

161

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:21:37

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..

137

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:17:48

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..

151

๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:11:38

๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ..

152

๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดปากแซง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 10:51:23

๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดปากแซง ..

162

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๐

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-07-27 11:35:17

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๐ ..

158

ซ่อมบำรุงผิวถนน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๘ -บ้านคันพะลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

[กองช่าง]

last up date 2017-07-24 10:33:32

ซ่อมบำรุงผิวถนน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๘ -บ้านคันพะลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ..

226

กิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-24 10:19:16

กิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ..

434

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (พิธีมอบรางวัล)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 13:39:24

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (พิธีมอบรางวัล) ..

149

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (มวยไทย)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 13:33:27

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (มวยไทย) ..

164

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การประกวดธิดาเทียนพรรษา)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 13:28:06

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การประกวดธิดาเทียนพรรษา) ..

490

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การแสดง)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 13:18:09

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การแสดง) ..

158

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนพรรษา (พิธีเปิด)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 12:57:50

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนพรรษา (พิธีเปิด) ..

252

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 12:49:40

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ..

442

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 11:11:16

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ..

170

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 11:11:06

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ..

201

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-06-29 10:38:12

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ..

474

๑๒ มิ.ย. ๖๐ รักน้ำ รัักป่า รักษาแผ่นดิน ครั้งที่ ๒

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:53:29

๑๒ มิ.ย. ๖๐ รักน้ำ รัักป่า รักษาแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ..

199

๑๒ มิ.ย. ๖๐ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:40:28

๑๒ มิ.ย. ๖๐ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ..

216

๕ มิ.ย. ๖๐ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:31:35

๕ มิ.ย. ๖๐ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ..

202

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ จิตอาสา ปลูกดอกดาวเรือง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:27:58

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ จิตอาสา ปลูกดอกดาวเรือง ..

194

พิธีเปิด ประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๐

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-14 10:22:21

พิธีเปิด ประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๐ ..

217

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บุญเดือนหก ขบวนแห่ บั้งไฟ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-14 10:12:44

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บุญเดือนหก ขบวนแห่ บั้งไฟ ..

379

ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:04:35

ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐ ..

181

๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:01:10

๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์ ..

229

๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน ฯ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-14 09:56:44

๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน ฯ ..

147

๒๔ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอบ อบต.นาตาลคัพ ครั้งที่ ๑๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-14 09:52:21

๒๔ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอบ อบต.นาตาลคัพ ครั้งที่ ๑๒ ..

182

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 09:43:14

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ..

153

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 09:40:27

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บ้านผู้ประสบวาตภัย ในเขตตำบลนาตาล ..

149

เร่งลงพื้นให้ความมช่วยเหลือประชาชน ในภาคบ่าย ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 09:36:09

เร่งลงพื้นให้ความมช่วยเหลือประชาชน ในภาคบ่าย ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

159

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 14:10:09

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายหองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกิจกรรม วัน อสม. แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอนาตาล จัดขึ้นโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอนาตา ..

202

วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 14:01:39

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีวางพานพุมดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกและส ..

231

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการตรวจโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 13:55:44

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาล พร้อมด้วย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมต้อนรับ พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารกองทัพไทย และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกา ..

182

พิธีเปิดงานพาแลง หาดชมดาว แก่งหินงาม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 13:45:12

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอภัย วุฒิโสภาพร นายอำเภอนาตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานพาแลงหาดชมดาว แก่งหินงาม เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธา ..

260

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 13:31:47

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาตาลร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพาแลงหาดชมดาว แก่งหินงาม ประจำปี ๒๕๖๐ ..

178

พิธีเปิด กีฬา อบต.นาตาล ครั้งที่ ๑๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-01 13:22:59

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.นาตาล ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอนาตาล ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ บุตรพิณ ปลัดอวุโสอำเภอนาตาล เป็นประธานในพิธี และนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

210

ประชุมแผนการดำเนินการโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 13:18:31

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบต.นาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์เก้บน้ำ ประชารัฐต้านภัยแล้ง ..

161

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-06-01 13:14:08

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

158

ดำเนินการจัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านนาตาลใต้

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-02-06 11:58:35

ดำเนินการจัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านนาตาลใต้ ..

239

ร่วมกิจกรรมช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:54:52

ร่วมกิจกรรมช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาตาล ..

219

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:50:08

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..

177

เวทีประชาคมหมู่บ้าน แผนพัฒนาสี่ปี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:46:26

เวทีประชาคมหมู่บ้าน แผนพัฒนาสี่ปี ..

199

ร่วมงาน

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:18:45

ร่วมงาน ..

262

กิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:14:30

กิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..

161

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:50:22

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..

153

ทอดกฐินอำเภอนาตาล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาเช่นเคยถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:43:56

ทอดกฐินอำเภอนาตาล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาเช่นเคยถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ..

188

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:39:40

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ..

157

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:36:21

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ..

167

ร่วมพิธีลงนาม เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:32:58

ร่วมพิธีลงนาม เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย ..

163

เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:29:59

เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ..

208

จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-02-06 09:45:15

จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ..

181

ร่วมประชุมแผนการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ด่านถาวร บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-10-10 10:27:05

ร่วมประชุมแผนการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ด่านถาวร บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ..

272

ร่วมพิธีมองเงิน "โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลื่อต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ อำเภอนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-10-10 10:11:03

ร่วมพิธีมองเงิน "โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลื่อต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ อำเภอนาตาล ..

245

โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-09-14 12:38:38

โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ..

293

โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-09-12 15:17:19

โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ..

166

โครงการผู้ป่วยเบาหวานความดันรับยาใกล้บ้านใกล้ใจ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-09-12 15:13:38

โครงการผู้ป่วยเบาหวานความดันรับยาใกล้บ้านใกล้ใจ ..

182

โครงการ ตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-09-02 12:46:59

โครงการ ตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ..

224

ซ่อมบำรุงถนน สายระหว่าง บ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน

[กองช่าง]

last up date 2016-08-17 11:53:11

ซ่อมบำรุงถนน สายระหว่าง บ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ..

258

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-08-17 12:33:43

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ..

151

ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-08-11 14:22:53

ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ..

169

กิจกรรมจัดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย มวยไทย

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 13:19:55

กิจกรรมจัดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย มวยไทย ..

250

พิธีมอบรางวัล การประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 13:16:17

พิธีมอบรางวัล การประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา ..

230

กิจกรรมในโครงการ อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 13:06:31

กิจกรรมในโครงการ อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ..

265

การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 12:56:48

การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา ..

356

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงกลองยาวและการฟ้อนรำ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 11:24:27

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงกลองยาวและการฟ้อนรำ ..

342

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-07-15 11:19:15

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ..

177

ทำความสะอาดไหล่ทาง ม.๑๖

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-07-15 11:01:58

ทำความสะอาดไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านนานคร ให้เกิดความสะอาด สวยงามและความปลอดภัยของประชาชน ..

189

การประชุม

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-07-07 11:37:45

การประชุม ..

200

ประชุม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-06-27 13:49:48

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ..

187

ลงตรวจพื้นที่ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-06-27 13:39:55

ลงตรวจพื้นที่ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ..

307

โครงการ "การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-27 13:11:53

โครงการ "การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ ..

311

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-06-27 12:09:50

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ..

301

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่ ๓

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-06-27 11:59:17

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่ ๓ ..

162

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กวัดบูรพา ประจำปี ๒๕๕๙

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-27 13:20:15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพา สาขาาดอนงิ้ว ..

296

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กวัดชัยมงคล ประจำปี ๒๕๕๙

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-27 13:25:32

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล ..

184

โครงการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-20 16:41:33

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสูง ..

302

ประชุม

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-06-27 13:30:12

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

165

"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-06-17 15:51:01

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ..

171

กิจกรรมวันสงกรานต์อำเภอนาตาล ณ วัดพระโต บ้านปากแซง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-01 15:49:04

กิจกรรมวันสงกรานต์อำเภอนาตาล ณ วัดพระโต บ้านปากแซง ..

405

ฟุตซอล อบต.นาตาล คัพ ครั้งที่11

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-06-01 15:45:37

ฟุตซอล อบต.นาตาล คัพ ครั้งที่11 ..

283

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านแผนชุมชน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-06-01 15:42:09

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ..

346