ประเภท success ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 218 บทความ


วันที่ ๓o มกราคม ๖๓ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2020-02-17 16:20:43

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ..

35

๒๖ พฤศจิกายน ๖๒ กิจกรรมการอบรมผู้ตัดสิน วอลเลย์บอล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-12-11 09:26:19

๒๖ พฤศจิกายน ๖๒ กิจกรรมการอบรมผู้ตัดสิน วอลเลย์บอล ..

38

๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-12-11 09:22:11

๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล ..

41

๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-12-11 09:18:12

๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ..

34

๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-12-11 09:12:49

๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ..

37

๕ ธ.ค. ๖๒ กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-12-11 09:07:34

๕ ธ.ค. ๖๒ กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒ ..

26

๒ ธันวาคม ๖๒ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-12-11 09:01:16

๒ ธันวาคม ๖๒ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาตาล ..

29

๒๔ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๖

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2019-06-07 15:30:58

๒๔ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๖ ..

204

๓๐ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๑๘

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2019-06-07 15:22:12

๓๐ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๑๘ ..

77

๓๐ พ.ค. ๖๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอนาตาล

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2019-06-07 15:18:40

๓๐ พ.ค. ๖๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอนาตาล ..

65

28 พฤษภาคม 2562 มหรสพสมโภช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 15:09:45

28 พฤษภาคม 2562 มหรสพสมโภช ..

53

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาคอม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:58:23

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาคอม ..

104

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:40:33

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ..

68

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:36:14

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาล ..

38

๒๓​ พ.ค.​ ๖๒​ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ ม.๑๘

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:31:22

๒๓​ พ.ค.​ ๖๒​ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ ม.๑๘ ..

38

๒๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๘ บ้านโนนเจริญ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:26:05

๒๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๘ บ้านโนนเจริญ ..

38

๒๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๙ บ้านดอนงิ้ว

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 14:21:34

๒๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๙ บ้านดอนงิ้ว ..

38

๒๒ พ.ค.ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๕ บ้านโนนบก

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:56:29

๒๒ พ.ค.ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๕ บ้านโนนบก ..

52

๒๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านแก้งไฮ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:48:56

๒๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านแก้งไฮ ..

45

๒๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๓ บ้านเหมือดแอ่

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:43:13

๒๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๓ บ้านเหมือดแอ่ ..

56

๑๗ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๓ บ้านโพธิ์ทอง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:28:47

๑๗ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๓ บ้านโพธิ์ทอง ..

41

๑๖ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๗ บ้านโนนงาม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-07 12:20:52

๑๖ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๗ บ้านโนนงาม ..

42

๑๕ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๖ บ้านนาคอม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:41:30

๑๕ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๖ บ้านนาคอม ..

41

๑๔ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๔ บ้านดอนดู่

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:37:37

๑๔ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๔ บ้านดอนดู่ ..

42

๑๔ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๗ บ้านนาสะตัง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:30:36

๑๔ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๗ บ้านนาสะตัง ..

48

๑๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๒ บ้านลุมพุก

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:19:06

๑๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๒ บ้านลุมพุก ..

37

๑๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๕ บ้านนากลาง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 11:11:01

๑๓ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.๕ บ้านนากลาง ..

37

๘ พ.ค. ๖๒ การประกวดธิดาพญาแถน

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-06-06 10:44:03

๘ พ.ค. ๖๒ การประกวดธิดาพญาแถน ..

38

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.นาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 10:37:30

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.นาตาล ..

38

๘ พ.ค. ๖๒ พิธีเปิด โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-06-06 10:28:09

๘ พ.ค. ๖๒ พิธีเปิด โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ..

36

๒ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.10 บ้านโนนตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 10:11:43

๒ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.10 บ้านโนนตาล ..

37

๒ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.16 บ้านนานคร

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 09:40:21

๒ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.16 บ้านนานคร ..

39

๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.11 บ้านดอนนาม่อง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-06-06 09:33:20

๑ พ.ค. ๖๒ ประชาคมหมู่บ้าน ม.11 บ้านดอนนาม่อง ..

61

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล

[กองช่าง]

last up date 2019-06-06 09:23:09

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล ..

37

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (กลุ่มสตรีตำบลนาตาล)

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2019-06-06 09:23:56

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (กลุ่มสตรีตำบลนาตาล) ..

80

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัด

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2019-05-27 08:50:57

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบรอหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัด ..

111

๗ เม.ย. ๖๒ งานพาแลง บรรยากาศความสนุกสนานช่วงโปงลางฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-04-18 14:50:50

๗ เม.ย. ๖๒ งานพาแลง บรรยากาศความสนุกสนานช่วงโปงลางฯ ..

58

๑๑ เม.ย. ๖๒ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านนาม่วง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-04-18 14:21:57

๑๑ เม.ย. ๖๒ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านนาม่วง ..

45

๑๓ เม.ย. ๖๒ บรรยากาศภายในงาน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 14:01:37

๑๓ เม.ย. ๖๒ บรรยากาศภายในงาน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ..

47

๑๓ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 13:48:27

๑๓ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ..

46

๑๓ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 13:21:51

๑๓ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ..

43

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-04-18 11:48:44

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ..

45

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทำบุญตักบาตร

[สำนักงานปลัด]

last up date 2019-04-18 11:36:03

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ..

42

๑๒ ม.ค. ๖๒ การประกวดหนูน้อยน่ารัก ประจำปี ๒๕๖๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 10:36:23

๑๒ ม.ค. ๖๒ การประกวดหนูน้อยน่ารัก ประจำปี ๒๕๖๒ ..

83

๑๒ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2019-04-18 10:31:44

๑๒ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ..

60

การประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-10-31 13:15:10

การประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ..

133

๒๓ ต.ค. ๖๑ กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคมฯ

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-10-31 12:55:46

๒๓ ต.ค. ๖๑ กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคมฯ ..

69

๒๓ ต.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-10-31 12:50:04

๒๓ ต.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ..

64

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดหอกระจายข่าว

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-10-31 12:33:21

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดหอกระจายข่าว ..

71

๑๓ ต.ค. ๖๑ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-31 12:11:01

๑๓ ต.ค. ๖๑ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ..

59

กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-31 11:55:28

กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ..

48

ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-31 11:43:58

ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ..

59

ร่วมบำเพ็ญมหาสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-31 11:33:09

ร่วมบำเพ็ญมหาสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ..

60

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-10-11 11:38:27

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาตาล ..

57

มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย ตำบลนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-11 11:32:14

มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย ตำบลนาตาล ..

55

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-11 11:26:26

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ..

58

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-10-11 11:13:04

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..

71

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุม สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-10-11 10:56:52

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุม สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ..

55

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-10-11 10:46:34

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ ..

61

๒๔ ส.ค. ๖๑ กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-08-27 10:32:04

๒๔ ส.ค. ๖๑ กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาล ..

79

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอปประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-08-27 10:26:36

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอปประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

67

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีที่จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-08-27 10:24:24

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีที่จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ..

103

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-08-27 10:21:06

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล ..

64

๒๘ ก.ค. ๖๑ พิธีถวายราชสักการะ ฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-08-10 15:03:51

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ส.ต.อ.จักรี คำตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล ..

79

๒๔ กค. ๖๑ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-08-02 16:04:36

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชาวอำเภอนาตาล นำโดยนายอำเภอนาตาล นายนพดล ห้วยอำพัน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายอภิวัตร พวงพุฒ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอนาตาล Big Cleaning Day ..

142

๒๓ ก.ค. ๖๑ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-08-02 11:56:36

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่หมู่บ้าน โพธิ์ทอง บ้านเหมือดแอ่ และบ้านแก้งไฮ ..

81

๒๐ กรฏาคม ๒๕๖๑ ซ่อมแซมถนน โนนเจริญ - คันพะลาน

[กองช่าง]

last up date 2018-08-02 09:22:31

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมพลัง เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาตำบลนาตาล ร่วมแรง ร่วมใจ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โนนเจริญ - คันพะลาน ..

100

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ช่วยเหลือประชาชนต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-08-02 09:04:50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยนายสมัคร ขันสิงห์ รองนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลนาตาล นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนงิ้ว ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จากเหตุการเหตุการณ์ดังก ..

70

ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ 1

[กองช่าง]

last up date 2018-07-10 12:16:59

ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ 1 ..

81

๒๖ มิ.ย. ๖๑ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:33:03

๒๖ มิ.ย. ๖๑ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ..

96

๒๑ มิ.ย. ๖๑ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:29:38

๒๑ มิ.ย. ๖๑ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ..

110

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-10 14:32:17

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ..

63

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-10 11:18:59

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน ..

82

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:15:51

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ..

77

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-10 11:11:57

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ..

61

กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:08:04

กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ..

82

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:04:31

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ..

82

ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี จะทำการปล่อยลมยาง เขื่อนยางหัวยกระจีน เพื่อทำการระบายน้ำ

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:02:15

ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี จะทำการปล่อยลมยาง เขื่อนยางหัวยกระจีน เพื่อทำการระบายน้ำ ..

208

ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 11:00:20

ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก ..

838

๕ มิ.ย. ๖๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-07-10 10:58:08

๕ มิ.ย. ๖๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ..

59

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-07-10 10:54:59

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคล ..

331

โครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-07-10 10:52:42

โครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ..

1939

โครงการตรวจวัด คัดและกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-10 10:50:13

โครงการตรวจวัด คัดและกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ..

62

๒๑ พ.ค. ๖๑ โครงการฝึกทักษะอาชีพ ฝีมือช่างตัดผม

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-07-10 10:45:01

๒๑ พ.ค. ๖๑ โครงการฝึกทักษะอาชีพ ฝีมือช่างตัดผม ..

204

ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ ๑ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถช่วงฤดูฝน

[กองช่าง]

last up date 2018-07-04 13:40:29

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้มอบหมายให้ นายสิทธิพล พัวพันธ์ ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยพนักงาน ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ ๑ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถช่วงฤดูฝน ..

101

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2018-07-04 10:42:07

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน ..

78

กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-06-13 13:34:57

กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ..

66

๑ พ.ค. ๖๑ โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-05-04 10:29:06

๑ พ.ค. ๖๑ โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯ ..

86

พิธีบวงสรวง ภาคเช้า งานพาแลงหาดชมดาว

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-06-18 16:02:21

พิธีบวงสรวง ภาคเช้า งานพาแลงหาดชมดาว ..

145

ฟุตซอล อบต.นาตาล คัพ ครั้งที่ ๑๓

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-05-04 09:57:23

ฟุตซอล อบต.นาตาล คัพ ครั้งที่ ๑๓ ..

89

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานพาแลง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-05-04 09:27:16

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานพาแลง ..

123

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโครงการ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-05-04 09:11:12

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโครงการ ..

67

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลนาตาล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-05-04 09:00:23

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลนาตาล ..

67

เปิด โครงการเสรอสร้างพลังชุมชนให้สดใสห่างไกลยาเสพติด

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-02-12 09:29:20

โครงการเสรอสร้างพลังชุมชนให้สดใสห่างไกลยาเสพติด ..

83

ต้อนรับคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-02-12 09:14:10

ต้อนรับคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ..

109

โครงการวันรุ่นปลอดภัย ชุมชนร่วมใจเบิ่งแยง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-02-12 09:02:47

โครงการวันรุ่นปลอดภัย ชุมชนร่วมใจเบิ่งแยง ..

95

๒๔ ม.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 12:30:22

๒๔ ม.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร ..

70

๒๓ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิดงานนมัสการประเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต ปากแซง

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-01-25 12:25:12

๒๓ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิดงานนมัสการประเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต ปากแซง ..

78

๑๙ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานแข่งขันกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 11:39:42

๑๙ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานแข่งขันกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ..

94

๑๙ ม.ค. ๖๑ ขบวนพาเหรด งานกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ครั้งที่ ๑๓

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 11:33:46

๑๙ ม.ค. ๖๑ ขบวนพาเหรด งานกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ครั้งที่ ๑๓ ..

171

๑๓ ม.ค. ๖๑ เต็นท์กิจกรรม ๑ วันเด็กแห่งชาติ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 10:53:33

๑๓ ม.ค. ๖๑ เต็นท์กิจกรรม ๑ วันเด็กแห่งชาติ ..

113

๑๓ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 10:40:46

๑๓ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ..

74

งานเดินแฟชั่นผ้าไหมในงานกาชาดประจำปี 2561

[ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

last up date 2018-01-25 10:29:02

งานเดินแฟชั่นผ้าไหมในงานกาชาดประจำปี 2561 ..

96

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2018-01-25 10:14:41

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้เข้าตวรจเยี่ยม จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ บริเวณสี่แยก อบต.นาตาล ..

84

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชารัฐ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2018-01-25 10:09:01

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชารัฐ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ..

68

๑ ธ.ค. ๖๐ ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรมตำบลนาตาล

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 11:30:29

๑ ธ.ค. ๖๐ ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรมตำบลนาตาล ..

90

๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนาสะตัง หมู่ ๗

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:51:45

๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนาสะตัง หมู่ ๗ ..

86

๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนากลาง หมู่ ๕

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:47:15

๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนากลาง หมู่ ๕ ..

101

๑๗ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านดอนนาม่อง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)หมู่ที่๑๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:42:29

๑๗ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านดอนนาม่อง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)หมู่ที่๑๑ ..

136

๑๖ พ.ย. ๖๐ ประชาคมหมู่บ้านโนนตาล (ร่างข้อบัญญัติฯ ประปา) หมู่ที่๑๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:39:12

๑๖ พ.ย. ๖๐ ประชาคมหมู่บ้านโนนตาล (ร่างข้อบัญญัติฯ ประปา)หมู่ที่๑๐ ..

83

ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมแซมถนนบ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน รวมความยาว ๒.๘ กิโลเมตร

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 10:22:56

ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมแซมถนนบ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน รวมความยาว ๒.๘ กิโลเมตร ..

110

ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดชมดาว แก่งหินงาม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-12-04 09:57:38

ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดชมดาว แก่งหินงาม ..

81

ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:54:21

ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ..

72

๓ พ.ย. ๖๐ การประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:50:17

๓ พ.ย. ๖๐ การประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ..

123

ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมมวยทะเล พายเรือกระบะปูน

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:45:55

ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมมวยทะเล พายเรือกระบะปูน ..

182

๓ พ.ย. ๖๐ บรรยากาศภายในงานลอยกระทง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:40:32

๓ พ.ย. ๖๐ บรรยากาศภายในงานลอยกระทง ..

97

จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓ พ.ย. ๖๐ ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-12-04 09:37:48

จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓ พ.ย. ๖๐ ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง ..

114

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-27 13:32:07

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ ..

80

๑๔ ก.ย. ๖๐ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-27 13:26:35

๑๔ ก.ย. ๖๐ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

73

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-09-27 13:17:54

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ..

77

ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก

[กองช่าง]

last up date 2017-09-27 13:12:55

ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ..

124

สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-09-27 13:06:34

สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร ..

83

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-09-27 12:59:49

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ..

76

ดำเนินการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก

[กองช่าง]

last up date 2017-09-04 11:43:39

ดำเนินการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ..

178

สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-09-04 11:41:20

สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร ..

81

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-09-04 11:39:16

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ..

74

ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-04 11:37:22

ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ..

73

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อำเภอสะอาด

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-04 11:35:11

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อำเภอสะอาด ..

82

กองช่าง งานช่างประปาดำเนินการติดตั้งวาล์ระบบน้ำ

[กองช่าง]

last up date 2017-09-04 11:32:23

กองช่าง งานช่างประปาดำเนินการติดตั้งวาล์ระบบน้ำ ..

103

อำนวยความสะดวกจราจร ตลาดนัดวันอังคาร

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-09-04 11:30:30

อำนวยความสะดวกจราจร ตลาดนัดวันอังคาร ..

92

ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

[กองช่าง]

last up date 2017-09-04 10:06:09

๑๕ ส.ค. ๖๐ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ..

155

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-15 12:36:53

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ..

122

พิธีทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-15 12:33:28

พิธีทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษ ..

91

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-15 12:30:39

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษ ..

78

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-15 12:29:04

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ..

113

๒ ส.ค. ๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:40:48

๒ ส.ค. ๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ..

130

๒๘ ก.ค. ๖๐ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:28:12

๒๘ ก.ค. ๖๐ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ ..

96

๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีรับเสื้อพระราชทาน

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:23:48

๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีรับเสื้อพระราชทาน ..

90

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:21:37

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..

75

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:17:48

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..

76

๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 11:11:38

๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ..

80

๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดปากแซง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-08-03 10:51:23

๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดปากแซง ..

87

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๐

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-07-27 11:35:17

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๐ ..

80

ซ่อมบำรุงผิวถนน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๘ -บ้านคันพะลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

[กองช่าง]

last up date 2017-07-24 10:33:32

ซ่อมบำรุงผิวถนน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๘ -บ้านคันพะลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ..

114

กิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-24 10:19:16

กิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ..

193

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (พิธีมอบรางวัล)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 13:39:24

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (พิธีมอบรางวัล) ..

81

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (มวยไทย)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 13:33:27

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (มวยไทย) ..

95

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การประกวดธิดาเทียนพรรษา)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 13:28:06

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การประกวดธิดาเทียนพรรษา) ..

413

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การแสดง)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 13:18:09

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การแสดง) ..

86

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนพรรษา (พิธีเปิด)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 12:57:50

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนพรรษา (พิธีเปิด) ..

143

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 12:49:40

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ..

361

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 11:11:16

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ..

99

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา)

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-07-14 11:11:06

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ..

131

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-06-29 10:38:12

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ..

288

๑๒ มิ.ย. ๖๐ รักน้ำ รัักป่า รักษาแผ่นดิน ครั้งที่ ๒

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:53:29

๑๒ มิ.ย. ๖๐ รักน้ำ รัักป่า รักษาแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ..

110

๑๒ มิ.ย. ๖๐ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:40:28

๑๒ มิ.ย. ๖๐ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ..

120

๕ มิ.ย. ๖๐ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:31:35

๕ มิ.ย. ๖๐ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ..

121

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ จิตอาสา ปลูกดอกดาวเรือง

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:27:58

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ จิตอาสา ปลูกดอกดาวเรือง ..

109

พิธีเปิด ประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๐

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-14 10:22:21

พิธีเปิด ประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๐ ..

130

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บุญเดือนหก ขบวนแห่ บั้งไฟ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-14 10:12:44

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บุญเดือนหก ขบวนแห่ บั้งไฟ ..

225

ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:04:35

ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐ ..

102

๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 10:01:10

๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์ ..

135

๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน ฯ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-14 09:56:44

๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน ฯ ..

77

๒๔ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอบ อบต.นาตาลคัพ ครั้งที่ ๑๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-14 09:52:21

๒๔ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอบ อบต.นาตาลคัพ ครั้งที่ ๑๒ ..

103

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 09:43:14

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ..

84

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 09:40:27

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บ้านผู้ประสบวาตภัย ในเขตตำบลนาตาล ..

79

เร่งลงพื้นให้ความมช่วยเหลือประชาชน ในภาคบ่าย ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-14 09:36:09

เร่งลงพื้นให้ความมช่วยเหลือประชาชน ในภาคบ่าย ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ..

83

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 14:10:09

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายหองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกิจกรรม วัน อสม. แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอนาตาล จัดขึ้นโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอนาตา ..

111

วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๐

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 14:01:39

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีวางพานพุมดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกและส ..

136

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการตรวจโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 13:55:44

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาล พร้อมด้วย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมต้อนรับ พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารกองทัพไทย และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกา ..

95

พิธีเปิดงานพาแลง หาดชมดาว แก่งหินงาม

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 13:45:12

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอภัย วุฒิโสภาพร นายอำเภอนาตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานพาแลงหาดชมดาว แก่งหินงาม เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธา ..

152

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 13:31:47

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาตาลร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพาแลงหาดชมดาว แก่งหินงาม ประจำปี ๒๕๖๐ ..

93

พิธีเปิด กีฬา อบต.นาตาล ครั้งที่ ๑๒

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-06-01 13:22:59

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.นาตาล ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอนาตาล ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ บุตรพิณ ปลัดอวุโสอำเภอนาตาล เป็นประธานในพิธี และนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

117

ประชุมแผนการดำเนินการโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-06-01 13:18:31

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบต.นาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์เก้บน้ำ ประชารัฐต้านภัยแล้ง ..

88

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-06-01 13:14:08

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

86

ดำเนินการจัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านนาตาลใต้

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2017-02-06 11:58:35

ดำเนินการจัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านนาตาลใต้ ..

132

ร่วมกิจกรรมช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:54:52

ร่วมกิจกรรมช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาตาล ..

139

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:50:08

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..

93

เวทีประชาคมหมู่บ้าน แผนพัฒนาสี่ปี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:46:26

เวทีประชาคมหมู่บ้าน แผนพัฒนาสี่ปี ..

122

ร่วมงาน

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:18:45

ร่วมงาน ..

137

กิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 11:14:30

กิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..

91

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:50:22

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..

89

ทอดกฐินอำเภอนาตาล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาเช่นเคยถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:43:56

ทอดกฐินอำเภอนาตาล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาเช่นเคยถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ..

113

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:39:40

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ..

88

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:36:21

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ..

94

ร่วมพิธีลงนาม เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:32:58

ร่วมพิธีลงนาม เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย ..

86

เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2017-02-06 10:29:59

เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ..

123

จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2017-02-06 09:45:15

จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ..

94

ร่วมประชุมแผนการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ด่านถาวร บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-10-10 10:27:05

ร่วมประชุมแผนการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ด่านถาวร บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ..

188

ร่วมพิธีมองเงิน "โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลื่อต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ อำเภอนาตาล

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-10-10 10:11:03

ร่วมพิธีมองเงิน "โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลื่อต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ อำเภอนาตาล ..

117

โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-09-14 12:38:38

โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ..

194

โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-09-12 15:17:19

โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ..

98

โครงการผู้ป่วยเบาหวานความดันรับยาใกล้บ้านใกล้ใจ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-09-12 15:13:38

โครงการผู้ป่วยเบาหวานความดันรับยาใกล้บ้านใกล้ใจ ..

110

โครงการ ตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-09-02 12:46:59

โครงการ ตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ..

131

ซ่อมบำรุงถนน สายระหว่าง บ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน

[กองช่าง]

last up date 2016-08-17 11:53:11

ซ่อมบำรุงถนน สายระหว่าง บ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ..

160

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-08-17 12:33:43

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ..

86

ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-08-11 14:22:53

ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ..

98

กิจกรรมจัดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย มวยไทย

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 13:19:55

กิจกรรมจัดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย มวยไทย ..

117

พิธีมอบรางวัล การประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 13:16:17

พิธีมอบรางวัล การประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา ..

133

กิจกรรมในโครงการ อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 13:06:31

กิจกรรมในโครงการ อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ..

170

การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 12:56:48

การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา ..

225

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงกลองยาวและการฟ้อนรำ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-08-11 11:24:27

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงกลองยาวและการฟ้อนรำ ..

217

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-07-15 11:19:15

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ..

98

ทำความสะอาดไหล่ทาง ม.๑๖

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-07-15 11:01:58

ทำความสะอาดไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านนานคร ให้เกิดความสะอาด สวยงามและความปลอดภัยของประชาชน ..

105

การประชุม

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-07-07 11:37:45

การประชุม ..

126

ประชุม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-06-27 13:49:48

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ..

124

ลงตรวจพื้นที่ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-06-27 13:39:55

ลงตรวจพื้นที่ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ..

186

โครงการ "การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-27 13:11:53

โครงการ "การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ ..

205

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-06-27 12:09:50

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ..

166

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่ ๓

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-06-27 11:59:17

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่ ๓ ..

89

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กวัดบูรพา ประจำปี ๒๕๕๙

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-27 13:20:15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพา สาขาาดอนงิ้ว ..

198

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กวัดชัยมงคล ประจำปี ๒๕๕๙

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-27 13:25:32

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล ..

116

โครงการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-20 16:41:33

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสูง ..

171

ประชุม

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-06-27 13:30:12

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

99

"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่๑

[สำนักงานปลัด]

last up date 2016-06-17 15:51:01

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ..

110

กิจกรรมวันสงกรานต์อำเภอนาตาล ณ วัดพระโต บ้านปากแซง

[กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

last up date 2016-06-01 15:49:04

กิจกรรมวันสงกรานต์อำเภอนาตาล ณ วัดพระโต บ้านปากแซง ..

258

ฟุตซอล อบต.นาตาล คัพ ครั้งที่11

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-06-01 15:45:37

ฟุตซอล อบต.นาตาล คัพ ครั้งที่11 ..

189

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านแผนชุมชน

[กองสวัสดิการสังคม]

last up date 2016-06-01 15:42:09

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ..

251