โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่ ๓

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง ร่วมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่ ๓ ณ ดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๕ บ้านนากลาง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล