การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงกลองยาวและการฟ้อนรำ

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงกลองยาวและการฟ้อนรำ เป็นอีกหนึ่่งกิจกรรมในงาน อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๔ ตำบล เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี