กิจกรรมในโครงการ อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๘.๐๐น. ณ บริเวณลานตลาดเอนกประสงค์ บ้านนาตาลใต้ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้จัดกิจกรรมในโครงการ
อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้กล่าวรายงานวัถุประสงค์ในการจัดงาน โดยได้เกียรติจาก นายกรณ์ บุตรพินธ์ุ ปลัดอาวุโส อำเภอนาตาล เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี