พิธีมอบรางวัล การประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.นาตาลสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙