กิจกรรมจัดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย มวยไทย

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมมวยไทย ในงาน อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ กิจกรรมจัดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย
มวยไทย มีลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยการใช้อวัยวะ
ในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้ มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง เช่น หมัด ศอกแขน เท้า แข้ง และเข่าเป็นต้น นับเป็นศิลปะประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่งของคนไทย ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง