โครงการผู้ป่วยเบาหวานความดันรับยาใกล้บ้านใกล้ใจ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้มอบหมายให้ นายส่งศักดิ์ ศุภโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นประธานการเปิด "โครงการผู้ป่วยเบาหวานความดันรับยาใกล้บ้านใกล้ใจ" โดยรับคำกล่าวรายงานจาก นายชาญชัย กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาล และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาล