ร่วมประชุมแผนการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ด่านถาวร บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้เข้าร่วมประชุมแผนการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ด่านถาวร บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครังน