เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาลเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ชาวอำเภอนาตาล ณ วัดบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี