ร่วมพิธีลงนาม เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาล พร้อมนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และข้าราชการ เจ้าหน้า ประชาชนชาวอำเภอนาตาลร่วมพิธีลงนาม เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ที่ว่าการอำเภอนาตาล