ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

พสกนิกรชาวอำเภอนาตาล พร้อมใจกันสวมใส่ชุดดำ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
โดยที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาล นำชาวอำเภอนาตาล ร่วมทำบุญน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวใน พระบรมโกศ และถวายสังฆทาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล กำนันผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนชาวตำบลนาตาลและตำบลใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก