ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ วัดบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามประกาศมติมหาเถรสมาคม เรื่องแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้รับเกียรติจาก นายอุทัย. พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอนาตาล ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช