เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่่ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ที่ว่าการอำเภอนาตาล