ร่วมกิจกรรมช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาตาล

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นำคณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกิจกรรมช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาตาล โดยจะดำเนินการทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เริ่มจากวันนี้เป็นต้นไป