พิธีเปิด กีฬา อบต.นาตาล ครั้งที่ ๑๒

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.นาตาล ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอนาตาล ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ บุตรพิณ ปลัดอวุโสอำเภอนาตาล เป็นประธานในพิธี และนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน