ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาตาลร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพาแลงหาดชมดาว แก่งหินงาม ป่ระจำปี ๒๕๖๐