พิธีเปิดงานพาแลง หาดชมดาว แก่งหินงาม

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอภัย วุฒิโสภาพร นายอำเภอนาตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานพาแลงหาดชมดาว แก่งหินงาม เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี