โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการตรวจโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาล พร้อมด้วย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมต้อนรับ พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารกองทัพไทย และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการตรวจโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ที่ บ้านเหมืดแอ่ หมู่ที่ ๓ และบ้านดอนงิ้ว หมูที่ ๙ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี