วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๐

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีวางพานพุมดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐