เร่งลงพื้นให้ความมช่วยเหลือประชาชน ในภาคบ่าย ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

าตาล นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือประชาชน ในเขตตำบลนาตาล หลังจากเกิดลมพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนภายในเขตตำบลนาตาลได้รับความเสียหาย