๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บุญเดือนหก ขบวนแห่ บั้งไฟ

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ประเพณีบุญเดือนหก ( บุญบั้งไฟ ) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำตาลาว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน