พิธีเปิด ประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๐

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกิจกรรม ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) โดยได้รับเกียรติจาก นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอนาตาล เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๐