องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ จิตอาสา ปลูกดอกดาวเรือง

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง (Kick off) พร้อมกันทั้งอำเภอนาตาล และทุกส่วนราชการ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาตาล