๕ มิ.ย. ๖๐ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หนองตาเคน บ้านเหมือดแอ่-โพธิทอง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี