๑๒ มิ.ย. ๖๐ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ โดยประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และคณะผู้บริหาร ดำเนินการมอบเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน ๑๒๔ ราย (กรณีเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากงบประมาณ อบต.)